S-EP.03: Functional หรือ Technical เลือกสายไหนกันดี??

สำหรับตอนเริ่มต้นนั้น การที่เราต้องพิจารณาว่าลักษณะงานแบบไหนที่เราสนใจ รวมไปถึงการประเมินตัวเราว่าเราเหมาะกับงานประเภทไหน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเติบโตได้ในสายงานที่เราเลือกนั่นเอง

โดยปกติแล้วเราจะแบ่งประเภทของอาชีพใน SAP market ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. Functional Consultant
2. และ Technical Consultant

บทความนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของความแตกต่างของงานแต่ละประเภทในสายงาน SAP รวมไปถึงอะไรคือคุณสมบัติที่เหมาะสมของคนที่จะทำงานในประเภทงานนั้นๆกันครับ..

Continue reading “S-EP.03: Functional หรือ Technical เลือกสายไหนกันดี??”

S-EP.02: ทิศทางของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP และ ทำไมต้องเป็นงานด้าน SAP?

Highlight

 • ในปัจจุบันนี้อาจจะเรียกได้ว่า Enterprise Application Software ที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้สำหรับการบริหารองค์กรใหญ่ๆ หรือที่เราเรียกว่า large enterprise นั้นแทบจะเหลือเพียงแค่ระบบ SAP และ Oracle เท่านั้น
 • SAP คือบริษัทที่ให้บริการระบบ Enterprise Application ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตาม
  SAP Corporate Fact Sheet (ณ วันที่ 18 ต.ค. 2018)
 • โดยปกติแล้วคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ในด้านต่างๆ มีโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่สูงกว่า ความรู้ ความเชียวชาญ บนระบบ Enterprise Application software รายอื่นๆ

ทำไมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ถึงน่าสนใจ

ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปีที่จนถึงปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของ technology อย่างมหาศาล เริ่มตั้งแต่กลางยุค 70 ที่ในโลกของเราเริ่มมี Mainframe Computer, Client-Server Computing ในช่วงยุค 80 และ Internet Revolution ในยุค 90 มาจนถึงยุคของ Cloud Computing ในปัจจุบัน..

Continue reading “S-EP.02: ทิศทางของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP และ ทำไมต้องเป็นงานด้าน SAP?”

6 อย่างที่ “ต้อง” เตรียมตัวสำหรับไปสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

Highlight

ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการที่เราจะได้งานที่เราอยากจะทำหรือได้ร่วมงานกับบริษัทที่เราใฝ่ฝัน ก็คือ การสัมภาษณ์งาน บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อที่ได้แสดงตัวตนของเราและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาสัมภาษณ์เราครับ

ผมได้ข้อคิดมาจากหนังสือ “อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ” ผู้เขียนคือคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ซึ่งพูดถึงวิธีการเตรียมตัวการนำเสนออย่างไรที่จะทำให้ผู้ฟังประทับใจ

ซึ่งวิธีการเตรียมตัวนี้สามารถถูกนำมาปรับเพื่อใช้สำหรับการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากจุดประสงค์ของการไปสัมภาษณ์งานนั้นก็คือการที่เราต้องไปนำเสนอตัวตนของเราให้แก่ผู้ที่สัมภาษณ์ประทับใจให้ได้นั่นเองครับ

มาดูกันครับว่า 6 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์งานให้ได้งาน มีอะไรบ้าง

 • ต้องรู้จักตัวเอง
 • พูดความจริงเท่านั้น
 • ต้องเริ่มต้นให้ผู้ฟังทึ่ง
 • ตอบคำถาม “ทำไม”
 • เตรียมตัวไปสนธนา
 • ซ้อม ซ้อม ซ้อม และ ซ้อม
Continue reading “6 อย่างที่ “ต้อง” เตรียมตัวสำหรับไปสัมภาษณ์งานให้ได้งาน”

สรุปเนื้อหา ”Platform Revolution” @Conc Thammasat

CONC Thammasat Forum “Platform Revolution”
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Platform คืออะไร?

Platform คือพื้นที่ที่สามารถให้ผู้อยากซื้อและผู้อยากขายมาเจอกัน (marketplace)..

ธุรกิจในลักษณะของ platform (Traditional Platform) นั้นเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ยกตัวอย่างเช่น..

ธุรกิจการสร้างพื้นที่ตลาดสด (Fresh Market) หรือธุรกิจการสร้างห้างสรรพสินค้า (Shopping Mall / Department Store) โดยพื้นที่ในตลาดสดหรือพื้นที่ในห้างสรรพสินค้านั้นจะเป็นพื้นที่ที่ให้ พ่อค้า แม่ค้า (ผู้อยากขาย) มาพบกับลูกค้า (ผู้อยากซื้อ) เพื่อทำการซื้อขายสินค้ากัน โดยผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ตลาดสดหรือเจ้าของห้างสรรพสินค้า นั้นก็จะอยู่ในฐานะของเจ้าของ platform นั่นเอง..

Continue reading “สรุปเนื้อหา ”Platform Revolution” @Conc Thammasat”

Salary Guide: SAP Consultant 2018

Highlights

 • ปี 2018 เป็นปีที่รายได้ของที่ปรึกษาระบบ SAP (SAP Consultant) ที่ทำงานในลักษณะของ Freelancer หรือ Contractor นั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างจากการที่องค์กรใหญ่ๆหลายๆแห่งอาจจะต้องมีการลดต้นทุนหรือพักการทำ projects ใหม่ๆชั่วคราวอันเนื่องจากผลกระทบของภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดทั้งปี 2018 นี้
 • ช่วงเงินเดือนของพนักงานที่รับผิดชอบงานด้าน SAP support ในแต่ละองค์กรจะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะธุรกิจขององค์กร องค์กรที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าองค์กรที่ขนาดเล็กกว่าเสมอไป
 • ช่วงรายได้ของ SAP consultant ที่เป็นพนักงานประจำในองค์กรจะอยู่ในช่วงประมาณ 28,000 บาทจนถึง 50,000 บาทต่อเดือน สำหรับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในช่วงเริ่มต้น จนถึง 5 ปีแรก และจะอยู่ในช่วงประมาณ 60,000 บาท จนถึง 150,000 บาทต่อเดือน สำหรับ SAP consultant ที่มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีขึ้นไป
Continue reading “Salary Guide: SAP Consultant 2018”