6 อย่างที่ “ต้อง” เตรียมตัวสำหรับไปสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

Highlight

ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการที่เราจะได้งานที่เราอยากจะทำหรือได้ร่วมงานกับบริษัทที่เราใฝ่ฝัน ก็คือ การสัมภาษณ์งาน บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อที่ได้แสดงตัวตนของเราและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาสัมภาษณ์เราครับ

ผมได้ข้อคิดมาจากหนังสือ “อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ” ผู้เขียนคือคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ซึ่งพูดถึงวิธีการเตรียมตัวการนำเสนออย่างไรที่จะทำให้ผู้ฟังประทับใจ

ซึ่งวิธีการเตรียมตัวนี้สามารถถูกนำมาปรับเพื่อใช้สำหรับการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากจุดประสงค์ของการไปสัมภาษณ์งานนั้นก็คือการที่เราต้องไปนำเสนอตัวตนของเราให้แก่ผู้ที่สัมภาษณ์ประทับใจให้ได้นั่นเองครับ

มาดูกันครับว่า 6 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์งานให้ได้งาน มีอะไรบ้าง

  • ต้องรู้จักตัวเอง
  • พูดความจริงเท่านั้น
  • ต้องเริ่มต้นให้ผู้ฟังทึ่ง
  • ตอบคำถาม “ทำไม”
  • เตรียมตัวไปสนธนา
  • ซ้อม ซ้อม ซ้อม และ ซ้อม
Continue reading “6 อย่างที่ “ต้อง” เตรียมตัวสำหรับไปสัมภาษณ์งานให้ได้งาน”

สรุปเนื้อหา ”Platform Revolution” @Conc Thammasat

CONC Thammasat Forum “Platform Revolution”
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Platform คืออะไร?

Platform คือพื้นที่ที่สามารถให้ผู้อยากซื้อและผู้อยากขายมาเจอกัน (marketplace)..

ธุรกิจในลักษณะของ platform (Traditional Platform) นั้นเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ยกตัวอย่างเช่น..

ธุรกิจการสร้างพื้นที่ตลาดสด (Fresh Market) หรือธุรกิจการสร้างห้างสรรพสินค้า (Shopping Mall / Department Store) โดยพื้นที่ในตลาดสดหรือพื้นที่ในห้างสรรพสินค้านั้นจะเป็นพื้นที่ที่ให้ พ่อค้า แม่ค้า (ผู้อยากขาย) มาพบกับลูกค้า (ผู้อยากซื้อ) เพื่อทำการซื้อขายสินค้ากัน โดยผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ตลาดสดหรือเจ้าของห้างสรรพสินค้า นั้นก็จะอยู่ในฐานะของเจ้าของ platform นั่นเอง..

Continue reading “สรุปเนื้อหา ”Platform Revolution” @Conc Thammasat”