สรุปแนวคิดการนำ OKR มาใช้จริง

ทุกคนนั้นจะมีสิ่งที่ต้องการ มีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จ แต่โดยส่วนใหญ่สิ่งที่พวกเขาตั้งใจว่าต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ กลับมักจะไม่เกิดขึ้น ไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้…

แล้วเราจะทำอย่างไรให้ทำสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จ…

Continue reading “สรุปแนวคิดการนำ OKR มาใช้จริง”

ITM Story – จะทำอย่างไรเมื่องบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอ แต่ต้องบริหารให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

IT Budget Planning หรือ การวางแผนจัดทำงบประมาณสำหรับ IT projects หรืองานต่างๆที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในปีถัดไปนั้นเป็นความรับผิดชอบหนึ่งของบรรดาเหล่า IT management ทั้งหลาย..

ซึ่งในหลายๆครั้ง ความยากหรือง่ายกว่าที่งบประมาณของเราที่ได้นำเสนอขึ้นไปจะได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท่านต่างๆนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ระดับความสำคัญขององค์กรนั้นๆที่มีต่อระบบ IT รวมไปถึงความเข้าใจของผู้บริหาร เป็นต้น.. โดยสิ่งเราสามารถทำได้มีเพียงแค่ IT management แต่ละท่านต้องทำทุกทางเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและอนุมัติงบประมาณตามที่เราได้วางแผนเอาไว้เท่านั้น..

ซึ่งในหลายๆครั้ง งบประมาณที่เราได้รับลงมานั้น จะไม่เป็นตามที่เราคาดหวังเอาไว้เลย เราอาจจะมีความรู้สึกอยากจะกรีดร้องออกมาแทบจะทันที หลังจากที่เราได้เห็นงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติลงมาให้กับแผนก IT ของเรา…

ทำไมมันน้อยอย่างนี้วะเนี่ย.. เงินแค่นี้จะทำอะไรได้ แค่จะต้องซื้อเครื่อง computer มาทดแทนเครื่องที่หมดอายุในปีที่จะถึง ก็ยังจะไม่พอแล้วเลย.. อยากจะให้ IT เข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่งบประมาณที่ให้มานี่สวนทางกันโดยสิ้นเชิง..

แต่เอาหละ ในเมื่อเราสามารถที่จะขอให้ทางองค์กรอนุมัติงบประมาณที่มากที่สุดเพียงเท่านี้ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเหล่า IT management ทั้งหลายที่จะต้องแสดงฝีมือกันละว่า จะจัดสรรเงินก้อนนี้อย่างไร เพื่อให้แผนก IT สามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้ได้ด้วยงบประมาณที่จำกัดนั่นเอง..

บทความนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าผมมีแนวคิด แนวทาง การจัดการปัญหาและสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในการทำ IT Budget Planning และการจัดการงบประมาณที่ได้รับได้อย่างไรบ้าง โดยที่เราจะต้องไม่ให้มีผลกระทบที่ไม่ดีเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด.. ลองมาดูกันครับ

Continue reading “ITM Story – จะทำอย่างไรเมื่องบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอ แต่ต้องบริหารให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้”