S-EP.02: ทิศทางของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP และ ทำไมต้องเป็นงานด้าน SAP?

Highlight

 • ในปัจจุบันนี้อาจจะเรียกได้ว่า Enterprise Application Software ที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้สำหรับการบริหารองค์กรใหญ่ๆ หรือที่เราเรียกว่า large enterprise นั้นแทบจะเหลือเพียงแค่ระบบ SAP และ Oracle เท่านั้น
 • SAP คือบริษัทที่ให้บริการระบบ Enterprise Application ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตาม
  SAP Corporate Fact Sheet (ณ วันที่ 18 ต.ค. 2018)
 • โดยปกติแล้วคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ในด้านต่างๆ มีโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่สูงกว่า ความรู้ ความเชียวชาญ บนระบบ Enterprise Application software รายอื่นๆ

ทำไมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ถึงน่าสนใจ

ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปีที่จนถึงปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของ technology อย่างมหาศาล เริ่มตั้งแต่กลางยุค 70 ที่ในโลกของเราเริ่มมี Mainframe Computer, Client-Server Computing ในช่วงยุค 80 และ Internet Revolution ในยุค 90 มาจนถึงยุคของ Cloud Computing ในปัจจุบัน..

ระบบ SAP ไม่เพียงแต่อยู่รอดและผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆของ technology เท่านั้นแต่ระบบนี้ยังถูกพัฒนาและมีผู้ใช้งานยอมรับในตัวระบบเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา..

ในปัจจุบันนี้อาจจะเรียกได้ว่า Enterprise Application Software ที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้สำหรับการบริหารองค์กรใหญ่ๆ หรือที่เราเรียกว่า Large Enterprises นั้นแทบจะเหลือตัวเลือกเพียงแค่ระบบ SAP และ ระบบ Oracle เท่านั้นเอง..

ก่อนหน้านี้อาจจะมีผู้เล่นมากหน้าหลายตาใน enterprise software market เช่น Siebel, Arriba, Lawson, PeopleSoft หรือ JD Edwards และอีกหลายๆ software แต่แล้วผู้เล่นเหล่านี้ค่อยๆถดถอยและหายไปในปัจจุบัน รวมไปถึงตัว Oracle เองก็ยังคงต้องต่อสู้เพื่อให้สามารถที่จะอยู่รอดในตลาดนี้ให้ได้… แต่ในทางกลับกันระบบ SAP กลับแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา..

รวมไปถึงตัวเลขจาก SAP Corporate Fact Sheet (ณ วันที่ 18 ต.ค. 2018) ที่แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้ SAP คือบริษัทที่ให้บริการระบบ Enterprise Application ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (The World’s Largest Provider of Enterprise Application Software)

 • SAP ให้บริการลูกค้ามากกว่า 413,000 รายในมากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วย
  • 80% ของลูกค้าเป็นบริษัท SMEs
  • 92% ของบริษัทใน Forbes Global 2000
  • 98% ของ 100 most valued-brands
  • 100% ของบริษัทที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนสงสุดใน Dow Jones
 • 77% ของตัวเลขรายได้ทั้งหมดของโลกผ่านการทำงานจากระบบ SAP

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า ความต้องการแรงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ในด้านต่างๆนั้นยังคงมีอยู่อีกมากมาย เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการ implement, roll-out, upgrade ระบบ SAP รวมไปถึงการ support หรือการทำงานในแต่ละวัน (day-to-day business)

ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ SAP, วิธีการปรับแต่งระบบตามความต้องการของธุรกิจ (configuration), วิธีการเขียนโปรแกรมหรือรายงานบนระบบ SAP, วิธีการดูแล hardware ของระบบ และอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP แล้วเราจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับบริษัทและสำหรับธุรกิจทันที..

โดยปกติแล้วคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ในด้านต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะได้รับรายได้ที่สูงสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะเหล่านั้น โดยเฉพาะถ้าเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากความเชี่ยวชาญใน software อื่นๆ ในทุกๆสายงาน ไม่ว่าจะเป็นงานในระดับผู้ใช้งาน (business user), ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst), ที่ปรึกษาระบบ (consultant) รวมไปถึง contractor..

ในบทความต่อๆไป เราจะมาลงลึกในรายละเอียดในเรื่องของลักษณะของงาน (roles) และค่าตอบแทน (compensation) ต่างๆกันต่อไป แต่ตอนนี้เราคงจะพอพูดได้ว่าการเรียนรู้ระบบ SAP นั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้ตัวเราเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและสามารถที่จะเรียกค่าตอบแทนที่สูงมากขึ้นได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *