Salary Guide: SAP Consultant 2018

Highlights

  • ปี 2018 เป็นปีที่รายได้ของที่ปรึกษาระบบ SAP (SAP Consultant) ที่ทำงานในลักษณะของ Freelancer หรือ Contractor นั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างจากการที่องค์กรใหญ่ๆหลายๆแห่งอาจจะต้องมีการลดต้นทุนหรือพักการทำ projects ใหม่ๆชั่วคราวอันเนื่องจากผลกระทบของภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดทั้งปี 2018 นี้
  • ช่วงเงินเดือนของพนักงานที่รับผิดชอบงานด้าน SAP support ในแต่ละองค์กรจะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะธุรกิจขององค์กร องค์กรที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าองค์กรที่ขนาดเล็กกว่าเสมอไป
  • ช่วงรายได้ของ SAP consultant ที่เป็นพนักงานประจำในองค์กรจะอยู่ในช่วงประมาณ 28,000 บาทจนถึง 50,000 บาทต่อเดือน สำหรับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในช่วงเริ่มต้น จนถึง 5 ปีแรก และจะอยู่ในช่วงประมาณ 60,000 บาท จนถึง 150,000 บาทต่อเดือน สำหรับ SAP consultant ที่มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีขึ้นไป

Thailand Salary Guide 2018: SAP Consultant

ในช่วงใกล้ๆสิ้นปีของทุกๆปี โดยปกติแล้วบริษัทที่เป็น recruitment agency เจ้าใหญ่ๆ เช่น Adecco หรือ Robert Walters จะรวบรวมข้อมูลและจัดทำสรุปรายงานเรื่องช่วงเงินเดือนในแต่ละสายอาชีพของปีนั้นออกมาเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่บริษัทต่างๆได้ทราบถึงแนวโน้ม (trend) หรือ ปริมาณความต้องการของแต่ละสายงานในตลาดแรงงาน เพื่อนำมาวางแผนบุคลากรและงบประมาณที่อาจจะต้องเตรียมสำหรับการจ้างพนักงานในปีต่อไปที่จะมาถึง

ดังนั้นเราจะมาวิเคราห์กันครับว่างานสาย SAP นั้นยังน่าสนใจสำหรับตลาดแรงงานต่อไปอยู่หรือไม่ครับ

ลองดูรายงานของ Adecco ด้านล่างนะครับ จะเห็นได้ว่าทาง Adecco ได้สรุปไว้จากรายงานของปี 2018 เอาไว้ให้ว่าอาชีพที่ปรึกษาระบบ SAP หรือที่เราเรียกกันว่า SAP consultant นั้นจะมีรายได้อยู่ในช่วงประมาณ 28,000 บาทจนถึง 50,000 บาทต่อเดือน สำหรับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในช่วงเริ่มต้น จนถึง 5 ปีแรก และช่วงรายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นในช่วงประมาณ 60,000 บาท จนถึง 150,000 บาทต่อเดือน สำหรับ SAP consultant ที่มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีขึ้นไป

ที่มา https://adecco.co.th/salary-guide/2018/00007/175#job-des

ในขณะเดียวกันจากรายงานของ Robert Walters ที่ได้รวบรวมมานั้นทาง RW ได้วิเคราะห์และสรุปออกมานั้น รายได้ของอาชีพที่ปรึกษาระบบ ERP (ERP consultant) นั้นมีความแตกต่างกันกับทางรายงานของ Adecco อยู่พอประมาณดังภาพด้านล่าง

ที่มา https://www.robertwalters.co.th/salarysurvey.html

โดยจากรายงานของ RW นั้นจะเห็นว่ารายได้ของที่ปรึกษาระบบ ERP (ซึ่งทาง RW อาจจะรวบรวมมาจากที่ปรึกษาระบบ ERP อื่นๆด้วยนอกเหนือจากที่ปรึกษาระบบ SAP เพียงระบบเดียว) นั้นมีช่วงรายได้ที่สูงกว่าของ Adecco มากถึงกว่า 10% ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกค้าหรือองค์กรที่มาให้ข้อมูล survey ให้กับทาง RW นั้นอาจจะเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานมากกว่าลูกค้าหรือองค์กรที่มาให้ข้อมูล survey ให้กับทาง Adecco ครับ

รายได้ของ SAP consultant

โดยปกติแล้วสำหรับคนที่เริ่มทำงานในสายอาชีพ SAP รายได้ที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเงินเดือนของแต่ละบริษัท โดยจะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะธุรกิจขององค์กร

แต่ในหลายๆครั้งจะพบองค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือมีชื่อเสียง อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีให้รายได้ที่สูงกว่าองค์กรที่ขนาดเล็กกว่าเสมอไป

องค์กรขนาดเล็กบางที่อาจจะต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานที่ทำงานด้าน SAP ในบางครั้งสูงหรือเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่เนื่องจากต้องการคนทำงาน และอาจจะมีตัวเลือกที่น้อยกว่าองค์กรขนาดใหญ่

รวมไปถึงองค์กรขนาดเล็กอาจจะใช้พนักงานน้อยกว่าเพื่อที่จะทำงานในหลายๆ SAP modules ทำให้เค้าต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่าในหลายๆ SAP function

ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ จะมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกเข้ามาให้ทางองค์กรได้คัดสรรมากกว่า และแต่ละคนที่เข้ามาก็จะรับผิดชอบงานของ SAP function ตัวเองโดยเฉพาะ

แต่โดยปกติแล้วรายได้ของพนักงานประจำค่อนข้างที่จะตรงกับรายงานของทาง Adecco มากกว่าครับ

สำหรับประสบการณ์ 0 – 5 ปีนั้น รายได้จะอยู่ในช่วง 25,000 – 50,000 บาทต่อเดือนสำหรับพนักงานประจำ หรือ 5,000 – 7,500 บาทต่อวันสำหรับ Freelancer/Contractor

สำหรับ SAP consultant ที่ประสบการณ์มากกว่า 5ปีขึ้นไปนั้น จะมีรายได้อยู่ในช่วง 60,000 – 120,000 บาทต่อเดือนสำหรับพนักงานประจำ หรือ 8,000 – 12,000 บาทต่อวันสำหรับ Freelancer/Contractor โดยจะขึ้นอยู่กับ SAP modules ที่เชี่ยวชาญ และทักษะอื่นๆด้วยเช่น ทักษะทางด้านภาษา, ทักษะการนำเสนอ (presentation) และ ทักษะการบริหารจัดการทีม (project management)

สถานการณ์ของงาน SAP consultant


What Makes an Intelligent Enterprise?

ในปี 2018 นี้จากประสบการณ์และข่าวสารต่างๆที่ได้จากน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานอยู่ในสายงาน SAP นี้ จะพบว่างาน SAP implementation project ใหม่ๆที่องค์กรต่างๆต้องการที่จะพัฒนาใหม่หรือต้องการจะปรับปรุงระบบ SAP เดิมที่ใช้อยู่นั้น มีส่วนนึงถูก hold เอาไว้ก่อน

เนื่องจากองค์กรเหล่านั้นอาจจะมีการลงทุนด้านระบบ SAP มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และอาจจะมีการค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ประเมินเอาไว้ช่วงแรกจากหลายๆสาเหตุ ทำให้องค์กรเหล่านั้นต้องการที่จะกลับมา focus ตัว project ที่ยังพัฒนาหรือปรับปรุงอยู่ตอนนี้ให้สำเร็จก่อนที่จะเริ่มวางแผนเริ่ม project ต่อๆไป

รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยปีนี้ก็อาจจะไม่เอื้อต่อการลงทุนเป็นจำนวนเงินจำนวนมากๆได้เหมือนปีก่อนๆหน้านี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับ

โดยผลกระทบหลักเลยจะกระทบกับ SAP consultant ทั้งหลายที่รับงานในลักษณะของ Freelancer หรือ Contractor เพราะแต่ละองค์กรทั้งตัวลูกค้าองค์กรและบริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP เองก็จะพยายามลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น SAP consultant กลุ่มนี่จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะถูกพิจารณา เนื่องจากกลุ่ม freelance นั้นจะได้รับรายได้ที่สูงกว่ากลุ่มที่เป็นพนักงานประจำ (permanent) ของแต่ละองค์กร ถึง 30% – 50%

ปกติแล้ว SAP consultant ที่เป็น freelancer หรือ contractor จะรับงานผ่านบริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP เช่น Accenture, Atos, Abeam Consulting, Hitachi Consulting

ดังนั้นแต่ละองค์กรก็จะมีการต่อรองราคาของงานในส่วนที่เหลือ ที่อาจจะอยู่นอกเหนือจาก scope ที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วในตอนเริ่ม project เช่นงาน change request หรือโปรแกรมใหม่ๆ และในบางครั้งแต่ละองค์กรก็จะพยายามลดการใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษา โดยจะ utilize พนักงานประจำของตัวเองให้มากที่สุด

ผลที่ตามมาก็คืองานที่จะต้องใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษานั้นรวมไปถึงราคาที่สามารถนำเสนอแก่ลูกค้าองค์กรเหล่านั้นลดลง ทำให้ทางบริษัทที่ปรึกษาอาจจะต้องมีการลดจำนวนของ freelance ลงเพื่อให้รักษากำไรได้เท่าเดิมนั่นเองครับ

ในส่วนของพนักงานประจำที่ทำงานเกี่ยวกับ SAP support หรือถ้าอยู่ในทีม In-house project นั้น อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรที่เกี่ยวกับรายได้มากนัก

(อาจจะได้มีผลกระทบบ้างในเรื่องของปริมาณงานที่เยอะขึ้นเพราะทางบริษัทลดการใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาครับ…)

อีกเรื่องนึงที่กลุ่ม freelance ต้องระวังมากๆในอนาคตอันใกล้นี้คือ ปัจจุบันนี้ทางบริษัท SAP เองนั้นได้พยายามพัฒนาระบบสำหรับ generation ถัดไปบน Cloud และเข้ามาเสนอบริการในการติดตั้งหรือพัฒนาระบบ SAP ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในบางส่วนด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดของประเทศไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกซักระยะนึงในการเปลี่ยนไปใช้ระบบ SAP บน cloud เนื่องจากองค์กรต่างๆนั้นจะมีความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร ที่ผ่านมาการใช้งานระบบ SAP บนเครื่อง server ของแต่ละองค์กรเองนั้นจะให้แต่ละองค์กรสามารถติดตั้ง และ พัฒนาโปรแกรมเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะนั้นๆ หรือที่เรียกว่าการทำ customizing

แต่การที่เราจะใช้ระบบ SAP บน cloud นั้น แต่ละองค์กรจะมีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนระบบให้เป็นไปอย่างที่แต่ละองค์กรต้องการ และการทำนั้นจะสามารถทำได้ยากมากขึ้น เนื่องจาทาง SAP จะพยายามให้ทุกคนที่มาใช้งานระบบ SAP บน cloud นั้นจะต้องใช้ระบบตามที่ SAP ออกแบบเอาไว้เท่านั้น การปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามในระบบ SAP บน cloud นั้นจะเกิดผลกระทบกับผู้ใช้งานจากองค์กรอื่นๆทั้งหมดนั่นเอง

และอีกเหตุผลหนึ่งคือในแต่ละประเทศนั้นจะมีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เป็นหลักการเฉพาะของประเทศนั้นๆ หรือที่เราเรียกว่า Localized requirement หรือ Legal change ที่ทาง SAP ต้องจัดเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พร้อมทั้งหมดก่อนที่จะสามารถให้ลูกค้ามีความมั่นใจที่จะย้ายไปใช้ระบบ SAP บน cloud ได้

ดังนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่คนที่เป็น SAP freelancer ต้องรีบพัฒนาความรู้ตัวเองให้ทัน technology ใหม่ๆของ SAP อยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่อง SAP new version, S4 Hana, Fiori, UI5, Intelligence Enterprise Suites เป็นต้น

รวมไปถึงงานในบางงานอาจจะลดลงไปอย่างมากเช่น SAP Basis consultant จากการที่ SAP นำเสนอระบบไปอยู่บน cloud หรือการให้บริการของ service provider หลายๆรายที่ให้บริการแบบ private-cloud โดยจะรวมถึงการให้บริการการดูแลรักษาระบบไปด้วยเลย

สุดท้ายนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวนั้น งานทางด้าน SAP ยังคงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ต่อไปครับ โดยความต้องการของงานทางด้าน SAP นั้นยังคงจะเพิ่มขึ้นต่อ เนื่องจากมีองค์กรทั้งเล็กและใหญ่ที่ใช้ระบบ SAP เป็นระบบ ERP หลักขององค์กร เป็นจำนวนมาก

รวมไปถึงทาง SAP นั้นก็จะมี plan ที่จะบังคับให้องค์กรที่ใช้ระบบ SAP อยู่ต้องทำการ upgrade SAP version ไปเป็น SAP S4 Hana ภายในปี 2025 นั่นหมายความว่าจะทำให้แต่ละองค์กรต้องทำการวางแผนช่วงเวลาและตั้ง budget สำหรับการ upgrade ระบบแน่นอน

ดังนั้น SAP consultant และ SAP support นั้นยังคงเป็นที่ต้องการอีกมากมาย สำหรับ การทำ upgrade ระบบและการ support การทำงานในแต่ละวันของแต่ละองค์กรครับ

#อยากทำงาน SAP #How to start career in SAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *