สรุปแนวคิดการนำ OKR มาใช้จริง

ทุกคนนั้นจะมีสิ่งที่ต้องการ มีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จ แต่โดยส่วนใหญ่สิ่งที่พวกเขาตั้งใจว่าต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ กลับมักจะไม่เกิดขึ้น ไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้…

แล้วเราจะทำอย่างไรให้ทำสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จ…

Continue reading “สรุปแนวคิดการนำ OKR มาใช้จริง”