S-EP.03: Functional หรือ Technical เลือกสายไหนกันดี??

สำหรับตอนเริ่มต้นนั้น การที่เราต้องพิจารณาว่าลักษณะงานแบบไหนที่เราสนใจ รวมไปถึงการประเมินตัวเราว่าเราเหมาะกับงานประเภทไหน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเติบโตได้ในสายงานที่เราเลือกนั่นเอง

โดยปกติแล้วเราจะแบ่งประเภทของอาชีพใน SAP market ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. Functional Consultant
2. และ Technical Consultant

บทความนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของความแตกต่างของงานแต่ละประเภทในสายงาน SAP รวมไปถึงอะไรคือคุณสมบัติที่เหมาะสมของคนที่จะทำงานในประเภทงานนั้นๆกันครับ..

Continue reading “S-EP.03: Functional หรือ Technical เลือกสายไหนกันดี??”

S-EP.02: ทิศทางของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP และ ทำไมต้องเป็นงานด้าน SAP?

Highlight

  • ในปัจจุบันนี้อาจจะเรียกได้ว่า Enterprise Application Software ที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้สำหรับการบริหารองค์กรใหญ่ๆ หรือที่เราเรียกว่า large enterprise นั้นแทบจะเหลือเพียงแค่ระบบ SAP และ Oracle เท่านั้น
  • SAP คือบริษัทที่ให้บริการระบบ Enterprise Application ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตาม
    SAP Corporate Fact Sheet (ณ วันที่ 18 ต.ค. 2018)
  • โดยปกติแล้วคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ในด้านต่างๆ มีโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่สูงกว่า ความรู้ ความเชียวชาญ บนระบบ Enterprise Application software รายอื่นๆ

ทำไมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP ถึงน่าสนใจ

ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปีที่จนถึงปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของ technology อย่างมหาศาล เริ่มตั้งแต่กลางยุค 70 ที่ในโลกของเราเริ่มมี Mainframe Computer, Client-Server Computing ในช่วงยุค 80 และ Internet Revolution ในยุค 90 มาจนถึงยุคของ Cloud Computing ในปัจจุบัน..

Continue reading “S-EP.02: ทิศทางของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP และ ทำไมต้องเป็นงานด้าน SAP?”

Salary Guide: SAP Consultant 2018

Highlights

  • ปี 2018 เป็นปีที่รายได้ของที่ปรึกษาระบบ SAP (SAP Consultant) ที่ทำงานในลักษณะของ Freelancer หรือ Contractor นั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างจากการที่องค์กรใหญ่ๆหลายๆแห่งอาจจะต้องมีการลดต้นทุนหรือพักการทำ projects ใหม่ๆชั่วคราวอันเนื่องจากผลกระทบของภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดทั้งปี 2018 นี้
  • ช่วงเงินเดือนของพนักงานที่รับผิดชอบงานด้าน SAP support ในแต่ละองค์กรจะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะธุรกิจขององค์กร องค์กรที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าองค์กรที่ขนาดเล็กกว่าเสมอไป
  • ช่วงรายได้ของ SAP consultant ที่เป็นพนักงานประจำในองค์กรจะอยู่ในช่วงประมาณ 28,000 บาทจนถึง 50,000 บาทต่อเดือน สำหรับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในช่วงเริ่มต้น จนถึง 5 ปีแรก และจะอยู่ในช่วงประมาณ 60,000 บาท จนถึง 150,000 บาทต่อเดือน สำหรับ SAP consultant ที่มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปีขึ้นไป
Continue reading “Salary Guide: SAP Consultant 2018”

S-EP.01: SAP คืออะไร

มีหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า SAP กันมาบ้างใช่มั้ยครับ

บางท่านอาจจะได้ยินชื่อนี้มาบ้างในช่วงที่กำลังจะตัดสินใจเลือกวิชาเรียนหรือกำลังจะต้องตัดสินใจเลือกสายที่น่าสนใจ ในขณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย..

หรือบางท่านอาจจะได้ยินมาจากคนอื่นๆมาบ้างว่าถ้ามีโอกาสได้ศึกษาเจ้าระบบ SAP นี้แล้ว ท่านควรจะต้องรีบคว้าโอกาสไว้เลยนะ..

ที่มีคนพูดว่า.. คนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบ SAP รายได้ดีนะ หรือ เรียกเงินเดือนได้สูงนะ..

และอีกหลายๆช่องทางที่ท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่า SAP… แล้วเจ้า SAP มันคืออะไรกันหละ…

บทความนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ว่าระบบ SAP นี้คืออะไร โดยผมตั้งใจว่าบทความนี้จะทำให้ทุกๆท่านได้เข้าใจว่าตัวระบบ SAP คือระบบอะไร, ทำงานในลักษณะไหน, อะไรคือประโยชน์ของตัวระบบ SAP ที่น่าสนใจ และมันต่างกับคำว่า ERP อย่างไรนะครับ..

Continue reading “S-EP.01: SAP คืออะไร”